phin cafe nhôm

Sắp xếp:


Phin cafe nhôm giá sỉ pha 1 người uống

10.000đ 12.000đ

Motherland coffee cung cấp phin cafe nhôm giá sỉ pha 1 người uống và phin cafe lớn gồm 4 dòng sản phẩm từ trung cấp đến cao cấp, liên hệ Hotline: 0987474367

Phin cafe nhôm pha 3 người uống

22.000đ 25.000đ

Motherland coffee chuyên cung cấp phin cafe nhôm pha 3 người uống, đường kính miệng phin 9cm, chiều cao thân phin 7,8cm, liên hệ Hotline: 0987474367